Få offert från företag som kan hjälpa dig

Beskriv behovet

Beskriv vad du vill ha hjälp med

Gratis offerter

Ta emot och jämför
upp till 5 offerter

Välj företag

Välj det företag du vill anlita

servicefinder v2

Lämna din offertförfrågan via vår samarbetspartner Servicefinder.
Du får svar från upp till 5 företag som kan hjälpa dig.

Ventilationsrengöring - Så ofta bör du göra rent i ventilationen

För att säkerställa en konstant luftcirkulation och hälsosamt inomhusklimat är det av yttersta vikt att hålla ventilationskanalerna rena. Smutsiga ventilationsanläggningar påverkar inte bara energiförbrukningen negativt, utan utgör också en hälsorisk för de som vistas i omgivningen, inklusive våra kära djur. Det är särskilt viktigt att vara uppmärksam på barnens välbefinnande då de är extra känsliga för dålig luft och potentiell mögelbildning.

Frekvensen av ventilationsrengöring


Hur ofta ett ventilationssystem bör rengöras varierar beroende på systemtyp och hushåll. Här är några exempel:
- F-System: Rekommenderas vart tredje år.
- S-System: Rekommenderas vart fjärde år.
- FTX-system: Frånluftskanal bör rengöras vart tredje år, medan tilluftskanal kan hållas ren vart sjätte år.

Det är värt att notera att smutsiga kanaler kan leda till nedslag i en OVK-besiktning. Ta reda på när din anläggning ska genomgå en OVK och anpassa ventilationsrengöringen därefter.

Kostnaden för Ventilationsrengöring


Priset för ventilationsrengöring varierar beroende på systemets storlek och arbetsomfattning. För privatpersoner erbjuder vi möjligheten att använda ROT-avdraget, vilket ger dig möjlighet att dra av upp till 30% av arbetskostnaden. För en exakt kostnadsuppskattning, fyll i vårt formulär till höger för att få ett kostnadsfritt offertförslag!

Håll ditt hem hälsosamt och din luft fräsch genom att regelbundet utföra ventilationsrengöring. Ta det första steget mot en bättre inomhusmiljö genom att kontakta oss idag. Skicka din förfrågan via formuläret till höger och låt oss hjälpa dig att skapa en ren och hälsosam livsmiljö för dig och din familj.

När gjorde du rent luftkanalerna senast?

 


Smuts i ventilationssystemet påverkar flödena negativt, vilket resulterar i minskad luftcirkulation. Detta ökar belastningen på ventilationsfläktar och leder till sämre inomhusklimat, högre energiförbrukning och ökat slitage på utrustningen.


Betydelsen av ventilationsrengöring

En väl genomförd ventilationsrengöring är nödvändig för att upprätthålla ett funktionsdugligt och pålitligt ventilationssystem. Detta minskar risken för hälsoproblem och andra negativa effekter.

Fördelar med Ventilationsrengöring

  • Rengjorda Kanaler: Ventilationsrengöring resulterar i rena ventilationskanaler.
  • Förbättrad Ventilation: Rengöring ökar luftcirkulationen och tillför mer friskluft samtidigt som skämd luft avlägsnas.
  • Förebyggande av Mögel: Genom rengöring minskar risken för mögelbildning.
  • Bekämpning av Bakterier: Förhindrar förökning av bakterier.

Detta sammanfattar fördelarna med ventilationsrengöring och dess betydelse för att upprätthålla en hälsosam och fungerande ventilationssystem.

 

 

Våra senaste förfrågningar

Anna bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Jag skulle vilja veta vad det är för ventilation som skulle passa i mitt hus. Sen huset byggdes har vissa saker ändrats vilket påverkar självdraget, sägs det.
Jag vill ha hjälp med att reda ut vad som ska göras för att få bättre luft inne…

Calle bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Vi vill ha hjälp med en förändring av frånluft från köksfläkt. Vi har en till- och frånluftsanläggning med värmeväxling och behöver få köksfläktens frånluft att köras ut genom en ny rörledning till en takhuv.

Daniel bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Felsökning och reparation eller utbyte av Husqvarna QVFTX3 samt inspektion av ventilationskanaler och eventuellt kanalrensning.

Johan bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Rensa samtliga frånluftsdon i skorstenen..
massa pinnar som fåglar fyllt upp med ..
Kanaler utav tegel .

Selma bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Jag är intresserad av att utveckla min verksamhet, med mat och serveringstillstånd och söker nu kunskap och råd om vilka förutsättningar min lokal har och vilka åtgärder som behöver göras för att uppfylla kriterierna för viss servering. Lokalen har ingen ventilation - detta behöver alltså…

Micke bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Hej.
Vi behöver hjälp med att besiktiga våran imkanal efter ombyggnad.

Mvh Micke Wärn
0736549612

Caroline bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Vi upplever att vi har bristande ventilation i flera av rummen i vår villa och skulle behöva en genomgång och kontroll av hela husets ventilation samt troligen ny installation av flertal ventiler. Vi bor i en enplansvilla på 180 kvadrat. Byggår 1964.

Patrik bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Byte av FTX-aggregat på en kallvind, kanalsystemet är intakt och behöver inte bytas.
Aggregatet ska vara energieffektiv, ha bra återvinningsgrad samt ska kunna tidsinställas (grundflöde/ökat flöde samt så ska återvinningen kunna stängas av för frikyla nattetid under sommaren.

Nuvarnade aggregat är en rexovent från slutet…
Vill du som företagare ta del av våra förfrågningar?
Anmäl ditt intresse här.