Få offert från företag som kan hjälpa dig

Beskriv behovet

Beskriv vad du vill ha hjälp med

Gratis offerter

Ta emot och jämför
upp till 5 offerter

Välj företag

Välj det företag du vill anlita

Ventilationsrengöring - Så ofta bör du göra rent i ventilationen

För att säkerställa en konstant luftcirkulation och hälsosamt inomhusklimat är det av yttersta vikt att hålla ventilationskanalerna rena. Smutsiga ventilationsanläggningar påverkar inte bara energiförbrukningen negativt, utan utgör också en hälsorisk för de som vistas i omgivningen, inklusive våra kära djur. Det är särskilt viktigt att vara uppmärksam på barnens välbefinnande då de är extra känsliga för dålig luft och potentiell mögelbildning.

Frekvensen av ventilationsrengöring


Hur ofta ett ventilationssystem bör rengöras varierar beroende på systemtyp och hushåll. Här är några exempel:
- F-System: Rekommenderas vart tredje år.
- S-System: Rekommenderas vart fjärde år.
- FTX-system: Frånluftskanal bör rengöras vart tredje år, medan tilluftskanal kan hållas ren vart sjätte år.

Det är värt att notera att smutsiga kanaler kan leda till nedslag i en OVK-besiktning. Ta reda på när din anläggning ska genomgå en OVK och anpassa ventilationsrengöringen därefter.

Kostnaden för Ventilationsrengöring


Priset för ventilationsrengöring varierar beroende på systemets storlek och arbetsomfattning. För privatpersoner erbjuder vi möjligheten att använda ROT-avdraget, vilket ger dig möjlighet att dra av upp till 30% av arbetskostnaden. För en exakt kostnadsuppskattning, fyll i vårt formulär till höger för att få ett kostnadsfritt offertförslag!

Håll ditt hem hälsosamt och din luft fräsch genom att regelbundet utföra ventilationsrengöring. Ta det första steget mot en bättre inomhusmiljö genom att kontakta oss idag. Skicka din förfrågan via formuläret till höger och låt oss hjälpa dig att skapa en ren och hälsosam livsmiljö för dig och din familj.

När gjorde du rent luftkanalerna senast?

 


Smuts i ventilationssystemet påverkar flödena negativt, vilket resulterar i minskad luftcirkulation. Detta ökar belastningen på ventilationsfläktar och leder till sämre inomhusklimat, högre energiförbrukning och ökat slitage på utrustningen.


Betydelsen av ventilationsrengöring

En väl genomförd ventilationsrengöring är nödvändig för att upprätthålla ett funktionsdugligt och pålitligt ventilationssystem. Detta minskar risken för hälsoproblem och andra negativa effekter.

Fördelar med Ventilationsrengöring

  • Rengjorda Kanaler: Ventilationsrengöring resulterar i rena ventilationskanaler.
  • Förbättrad Ventilation: Rengöring ökar luftcirkulationen och tillför mer friskluft samtidigt som skämd luft avlägsnas.
  • Förebyggande av Mögel: Genom rengöring minskar risken för mögelbildning.
  • Bekämpning av Bakterier: Förhindrar förökning av bakterier.

Detta sammanfattar fördelarna med ventilationsrengöring och dess betydelse för att upprätthålla en hälsosam och fungerande ventilationssystem.

 

 

Våra senaste förfrågningar

Poshkohani bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Ftx aggregatet har avstannat
Temperaturgivare och rotormotor

Marcus bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Uppmätning av luftflöde i villa och framtagning av lista med åtgärdsbehov för att uppnå fullgod ventilation.
Byggnadsår 1947, endast självdrag.

Annika bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Byta fläktlager i skorsten. Inte bytt sen huset byggdes 1979.

Katarina bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Har självdrag, behöver se över ventilationen. Har bytt från oljepanna till bergvärme för några år sedan, efter besök av Anticimex så kommer det upp fukt till kallvinden inifrån huset.

Oscar bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Önskar hjälp med att kontrollera ventilationen i min villa och ev åtgärder för att förbättra ventilationen.

Oliwer bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Hej! Jag bor idag i ett 2-våningsradhus i Landvetter (Södra Stommen 87). Huset på 110 kvm och är från -69 och har idag självdrag. Platt tak där huven sitter. Badrumsfläktar i badrum och tvättstuga. Jag vill nu konvertera till mekanisk frånluftsventilation och efterfrågar därav en…

Percy bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Hej, vi bor i en villa och det sitter nån slags "flökt" på yttervinden som suger ut luft från huset. Säljaren sa att man borde titta på att kunna styra fläkten eller byta ut den. Så jag skulle vilja att någon tittar på hur det…

Tony bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Har köpt ett hus byggt -67 och har tänt oss en FTX anpassad för det.
Nya fönster installerade. Väresystem vattenburet samt lufvärmepump/AC.
Det är ett enplanshus utan källare på ca 120 kvm.
Vi tänker oss ventiler på 6-7 ställen och i 2-3 våtrum.
Installation på kallvind..
Finns ventilationsrör till…
Vill du som företagare ta del av våra förfrågningar?
Anmäl ditt intresse här.