Få offert från företag som kan hjälpa dig

Beskriv behovet

Beskriv vad du vill ha hjälp med

Gratis offerter

Ta emot och jämför
upp till 5 offerter

Välj företag

Välj det företag du vill anlita

servicefinder v2

Lämna din offertförfrågan via vår samarbetspartner Servicefinder.
Du får svar från upp till 5 företag som kan hjälpa dig.

Ventilationsrengöring - Så ofta bör du göra rent i ventilationen

För att säkerställa en konstant luftcirkulation och hälsosamt inomhusklimat är det av yttersta vikt att hålla ventilationskanalerna rena. Smutsiga ventilationsanläggningar påverkar inte bara energiförbrukningen negativt, utan utgör också en hälsorisk för de som vistas i omgivningen, inklusive våra kära djur. Det är särskilt viktigt att vara uppmärksam på barnens välbefinnande då de är extra känsliga för dålig luft och potentiell mögelbildning.

Frekvensen av ventilationsrengöring


Hur ofta ett ventilationssystem bör rengöras varierar beroende på systemtyp och hushåll. Här är några exempel:
- F-System: Rekommenderas vart tredje år.
- S-System: Rekommenderas vart fjärde år.
- FTX-system: Frånluftskanal bör rengöras vart tredje år, medan tilluftskanal kan hållas ren vart sjätte år.

Det är värt att notera att smutsiga kanaler kan leda till nedslag i en OVK-besiktning. Ta reda på när din anläggning ska genomgå en OVK och anpassa ventilationsrengöringen därefter.

Kostnaden för Ventilationsrengöring


Priset för ventilationsrengöring varierar beroende på systemets storlek och arbetsomfattning. För privatpersoner erbjuder vi möjligheten att använda ROT-avdraget, vilket ger dig möjlighet att dra av upp till 30% av arbetskostnaden. För en exakt kostnadsuppskattning, fyll i vårt formulär till höger för att få ett kostnadsfritt offertförslag!

Håll ditt hem hälsosamt och din luft fräsch genom att regelbundet utföra ventilationsrengöring. Ta det första steget mot en bättre inomhusmiljö genom att kontakta oss idag. Skicka din förfrågan via formuläret till höger och låt oss hjälpa dig att skapa en ren och hälsosam livsmiljö för dig och din familj.

När gjorde du rent luftkanalerna senast?

 


Smuts i ventilationssystemet påverkar flödena negativt, vilket resulterar i minskad luftcirkulation. Detta ökar belastningen på ventilationsfläktar och leder till sämre inomhusklimat, högre energiförbrukning och ökat slitage på utrustningen.


Betydelsen av ventilationsrengöring

En väl genomförd ventilationsrengöring är nödvändig för att upprätthålla ett funktionsdugligt och pålitligt ventilationssystem. Detta minskar risken för hälsoproblem och andra negativa effekter.

Fördelar med Ventilationsrengöring

  • Rengjorda Kanaler: Ventilationsrengöring resulterar i rena ventilationskanaler.
  • Förbättrad Ventilation: Rengöring ökar luftcirkulationen och tillför mer friskluft samtidigt som skämd luft avlägsnas.
  • Förebyggande av Mögel: Genom rengöring minskar risken för mögelbildning.
  • Bekämpning av Bakterier: Förhindrar förökning av bakterier.

Detta sammanfattar fördelarna med ventilationsrengöring och dess betydelse för att upprätthålla en hälsosam och fungerande ventilationssystem.

 

 

Våra senaste förfrågningar

Sanjin bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Rengöring ventilationsrör i huset. Gäller Ventilatinssystem systemair vsr 300 .

Lennart bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Regnvatten kommer in via köksfläkten. Takhuven har förmodligen ändrat läge på grund av blåsten.

Glenni bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Kontrollera fläkt på taket som förmodligen är trasig.
Gäller villa med frånluft.

Torbjörn bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Nybygge i Mörrum där vi behöver hjälp med ventilationsritningar (snarast) samt installation, gäller ett bostadshus samt ett gästhus. Skulle önska offert på ritning respektive material/installation.

Allbostäder i Sverige AB bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Fläktar i köket i 2 lägenheter i vårt hyreshus på Storegårdsvägen, Vargön låter högt när de är avstängda. Hyresgäster klagar över detta. Fastighetsskötare kan ej lösa detta problem. Vi önskar hjälp omgående.

Rikard bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Ventilationsdragning till en nybyggnation av 1.5-plans hus på totalt ca 200 kvadratmeter!

Jaakko bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Jag har en maskinell ventilation av typ Villavent VM2 med fast värmeväxlare, som tyvärr (för mig) har gjort sitt, och vad jag vet finns inga reservdelar kvar på marknaden. Skulle byta till en roterande värmeväxlare.

Ted bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Byta ut en kolfilter-köksfläkt mot en "riktig" och dra kanal för utblås.
Vill du som företagare ta del av våra förfrågningar?
Anmäl ditt intresse här.