Få offert från företag som kan hjälpa dig

Beskriv behovet

Beskriv vad du vill ha hjälp med

Gratis offerter

Ta emot och jämför
upp till 5 offerter

Välj företag

Välj det företag du vill anlita

servicefinder v2

Lämna din offertförfrågan via vår samarbetspartner Servicefinder.
Du får svar från upp till 5 företag som kan hjälpa dig.

OVK - obligatorisk ventilationskontroll

OVK, eller Obligatorisk Ventilationskontroll, är en viktig process inom fastighetsförvaltning och underhåll som syftar till att säkerställa att ventilationssystem i byggnader fungerar korrekt och effektivt. En fungerande ventilation är avgörande för att upprätthålla god inomhusluftkvalitet och skapa en hälsosam och bekväm boende- eller arbetsmiljö. OVK-reglerna och -riktlinjerna varierar beroende på land, men de har gemensamt syfte att säkerställa att ventilationssystem uppfyller hälsomässiga och säkerhetsmässiga standarder.

OVK-processen innefattar regelbundna inspektioner och tester av ventilationssystemet i en byggnad. Dessa tester utvärderar luftflöde, filtreringseffektivitet, temperaturkontroll och andra viktiga faktorer för att säkerställa att systemet fungerar som det ska. Om eventuella problem eller brister upptäcks under OVK-inspektionen, måste dessa åtgärdas för att uppnå optimal prestanda och inomhusluftkvalitet.

För fastighetsägare och förvaltare är OVK inte bara ett krav enligt lag, utan det är också ett viktigt steg för att säkerställa en säker och bekväm boendeOmiljö för de som bor eller arbetar i byggnaden. En väl fungerande ventilation kan också bidra till att minska energiförbrukningen och därigenom miljöpåverkan.

OVK ska göras regelbundet

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) är en nödvändig åtgärd som bör genomföras med jämna mellanrum för att säkerställa optimal prestanda och inomhusluftkvalitet. Den första OVK-besiktningen bör utföras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången, vilket utgör en grundläggande inspektion. Därefter krävs återkommande OVK-besiktningar för de flesta byggnader för att upprätthålla standarden.

 

Byggnader och typ av ventilationssystem Intervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem. 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation 6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation. Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

 

Anledningar till varför du ska kontrollera ventilationen

Minskade energikostnader
Genom att genomföra regelbundna OVK-kontroller uppnår man inte bara en förbättrad inomhusmiljö, utan också märkbart lägre energikostnader. Denna noggranna övervakning bidrar till en effektivare drift av ventilationssystemet, vilket i sin tur resulterar i betydande besparingar på energiförbrukningen.

För optimal och effektiv drift
För att säkerställa långsiktig, problemfri och energieffektiv drift är tillsyn av ventilationssystemet avgörande. Genom OVK-processen kan man identifiera och åtgärda eventuella ineffektiviteter eller brister i systemet, vilket hjälper till att minimera energislöseri och maximera prestandan.

Fastighetsägarens åtagande

Ansvaret för att genomföra OVK-besiktningar vilar på fastighetsägaren eller styrelsen i bostadsrättsföreningen. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att både inledande och uppföljande besiktningar genomförs. Genom att agera proaktivt visar fastighetsägaren sitt engagemang för att upprätthålla höga standarder för inomhusluft och energieffektivitet.

Våra senaste förfrågningar

Fredrik bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Byte av ftakläkt till mekanisk frånluft 160 kvm hus.

Jonas bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Hej,
Vi skulle vilja ha en offert på injustering av från- och tilluftssystem och OVK-besiktning i 48 lägenheter samt enbart OVK-besiktning i 1 lokal (för tillfället berdivs ingen verksamhet, har dock varit butik där innan.) samt övriga allmänna ytor, så som trapphus/vind. Typ av ventilationssystem i…

Andreas bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Hej!
Har satt in nya fönster i ett gammalt hus. Så självdraget har försvunnit. Skulle vilja ha hjälp med ventilation och drag i huset nu.

Anders bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Sanering vindsutrymme,montering Vindsvakten.
ca 100 kvm.

Jenny bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Laga alternativ byta köksfläkt.

Ulf bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Rengöring av frånluftskanal samt rengöring av frånluftsdon, och remgöring av IM-kanal och fläkt som går från köksfläten

Huahai bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Jag behöver hjälp med att installera en pax-fläkt (Calima) i badrummet och tre tilluftsventiler (Ø80 mm) i två sovrum och vardagsrum. Det är ett parhus i Täby Kyrkby. Ytterväggar är liggande träpanel.

Per-Johan bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Ny isolerad boxfläkt inkl. styr på vinden, eller ge förslag på annan utrustning.

Koppla ihop befintliga kanaler till en kanal med ljuddämpare.

En ny kanal till badrummet på ovanvåningen, befintlig kanal till klädkammare ska tas vi bort.

Nya don och injustering.
Vill du som företagare ta del av våra förfrågningar?
Anmäl ditt intresse här.