Få offert från företag som kan hjälpa dig

Beskriv behovet

Beskriv vad du vill ha hjälp med

Gratis offerter

Ta emot och jämför
upp till 5 offerter

Välj företag

Välj det företag du vill anlita

OVK - obligatorisk ventilationskontroll

OVK, eller Obligatorisk Ventilationskontroll, är en viktig process inom fastighetsförvaltning och underhåll som syftar till att säkerställa att ventilationssystem i byggnader fungerar korrekt och effektivt. En fungerande ventilation är avgörande för att upprätthålla god inomhusluftkvalitet och skapa en hälsosam och bekväm boende- eller arbetsmiljö. OVK-reglerna och -riktlinjerna varierar beroende på land, men de har gemensamt syfte att säkerställa att ventilationssystem uppfyller hälsomässiga och säkerhetsmässiga standarder.

OVK-processen innefattar regelbundna inspektioner och tester av ventilationssystemet i en byggnad. Dessa tester utvärderar luftflöde, filtreringseffektivitet, temperaturkontroll och andra viktiga faktorer för att säkerställa att systemet fungerar som det ska. Om eventuella problem eller brister upptäcks under OVK-inspektionen, måste dessa åtgärdas för att uppnå optimal prestanda och inomhusluftkvalitet.

För fastighetsägare och förvaltare är OVK inte bara ett krav enligt lag, utan det är också ett viktigt steg för att säkerställa en säker och bekväm boendeOmiljö för de som bor eller arbetar i byggnaden. En väl fungerande ventilation kan också bidra till att minska energiförbrukningen och därigenom miljöpåverkan.

OVK ska göras regelbundet

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) är en nödvändig åtgärd som bör genomföras med jämna mellanrum för att säkerställa optimal prestanda och inomhusluftkvalitet. Den första OVK-besiktningen bör utföras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången, vilket utgör en grundläggande inspektion. Därefter krävs återkommande OVK-besiktningar för de flesta byggnader för att upprätthålla standarden.

 

Byggnader och typ av ventilationssystem Intervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem. 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation 6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation. Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

 

Anledningar till varför du ska kontrollera ventilationen

Minskade energikostnader
Genom att genomföra regelbundna OVK-kontroller uppnår man inte bara en förbättrad inomhusmiljö, utan också märkbart lägre energikostnader. Denna noggranna övervakning bidrar till en effektivare drift av ventilationssystemet, vilket i sin tur resulterar i betydande besparingar på energiförbrukningen.

För optimal och effektiv drift
För att säkerställa långsiktig, problemfri och energieffektiv drift är tillsyn av ventilationssystemet avgörande. Genom OVK-processen kan man identifiera och åtgärda eventuella ineffektiviteter eller brister i systemet, vilket hjälper till att minimera energislöseri och maximera prestandan.

Fastighetsägarens åtagande

Ansvaret för att genomföra OVK-besiktningar vilar på fastighetsägaren eller styrelsen i bostadsrättsföreningen. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att både inledande och uppföljande besiktningar genomförs. Genom att agera proaktivt visar fastighetsägaren sitt engagemang för att upprätthålla höga standarder för inomhusluft och energieffektivitet.

Våra senaste förfrågningar

Hans bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Önskar pris på ovk av enklaste slag. Gäller en 200 år gammal träbyggnad som kommunen behöver ett papper på. Används som enklare föeningslokal (Länkarna) på Stadsportsgatan 16. Någon ventilation finns knappt bortsett från någon imkanal samt ventilationsfönster och lite springor här och var. Något som…

Jimmy bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

En råvind skall inredas och jag behöver dra om befintlig ventilation för bostadsförening.
ca 20 meter rör, dim ca 500 mm - 200 mm isolerat EI30, till 3 st samlingslådor.

Johan bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Byte av ventilationslokal till en lättindustrifastighet i Falköping. LA11 10 000 L/S.

Christer bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Önskar OVK kontroll i hus byggt 2007. Senast gjort 2013. Huset är en fritidsfastigheter med 4 lgh. Om tot. 560 m2. Bergvärme med vattenburen golvvärme och frånluftsfläktar. En liten ” myskamin” i varje lgh.

Eva bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Flytta ventilationen till köket från ett rum till ett annat, i en liten lägenhet på Norregatan 12 i Malmö.
Huset är byggt ca 1930. Enl ritning finns det ev en ventilationskanal som går att använda men då måste man göra en öppning i väggen för att…

Anna bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Jag skulle vilja veta vad det är för ventilation som skulle passa i mitt hus. Sen huset byggdes har vissa saker ändrats vilket påverkar självdraget, sägs det.
Jag vill ha hjälp med att reda ut vad som ska göras för att få bättre luft inne…

Milton bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Behöver installera några stycken ventilationer i Huset

Maria bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Vi ska flytta köket till nuvarande vardagsrum. Vi behöver därför skapa frånluft till det nya köket, samt skapa tilluft i det gamla köket som ska bli sovrum.
Vill du som företagare ta del av våra förfrågningar?
Anmäl ditt intresse här.