Få offert från företag som kan hjälpa dig

Beskriv behovet

Beskriv vad du vill ha hjälp med

Gratis offerter

Ta emot och jämför
upp till 5 offerter

Välj företag

Välj det företag du vill anlita

servicefinder v2

Lämna din offertförfrågan via vår samarbetspartner Servicefinder.
Du får svar från upp till 5 företag som kan hjälpa dig.

OVK - obligatorisk ventilationskontroll

OVK, eller Obligatorisk Ventilationskontroll, är en viktig process inom fastighetsförvaltning och underhåll som syftar till att säkerställa att ventilationssystem i byggnader fungerar korrekt och effektivt. En fungerande ventilation är avgörande för att upprätthålla god inomhusluftkvalitet och skapa en hälsosam och bekväm boende- eller arbetsmiljö. OVK-reglerna och -riktlinjerna varierar beroende på land, men de har gemensamt syfte att säkerställa att ventilationssystem uppfyller hälsomässiga och säkerhetsmässiga standarder.

OVK-processen innefattar regelbundna inspektioner och tester av ventilationssystemet i en byggnad. Dessa tester utvärderar luftflöde, filtreringseffektivitet, temperaturkontroll och andra viktiga faktorer för att säkerställa att systemet fungerar som det ska. Om eventuella problem eller brister upptäcks under OVK-inspektionen, måste dessa åtgärdas för att uppnå optimal prestanda och inomhusluftkvalitet.

För fastighetsägare och förvaltare är OVK inte bara ett krav enligt lag, utan det är också ett viktigt steg för att säkerställa en säker och bekväm boendeOmiljö för de som bor eller arbetar i byggnaden. En väl fungerande ventilation kan också bidra till att minska energiförbrukningen och därigenom miljöpåverkan.

OVK ska göras regelbundet

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) är en nödvändig åtgärd som bör genomföras med jämna mellanrum för att säkerställa optimal prestanda och inomhusluftkvalitet. Den första OVK-besiktningen bör utföras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången, vilket utgör en grundläggande inspektion. Därefter krävs återkommande OVK-besiktningar för de flesta byggnader för att upprätthålla standarden.

 

Byggnader och typ av ventilationssystem Intervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem. 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation 6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation. Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

 

Anledningar till varför du ska kontrollera ventilationen

Minskade energikostnader
Genom att genomföra regelbundna OVK-kontroller uppnår man inte bara en förbättrad inomhusmiljö, utan också märkbart lägre energikostnader. Denna noggranna övervakning bidrar till en effektivare drift av ventilationssystemet, vilket i sin tur resulterar i betydande besparingar på energiförbrukningen.

För optimal och effektiv drift
För att säkerställa långsiktig, problemfri och energieffektiv drift är tillsyn av ventilationssystemet avgörande. Genom OVK-processen kan man identifiera och åtgärda eventuella ineffektiviteter eller brister i systemet, vilket hjälper till att minimera energislöseri och maximera prestandan.

Fastighetsägarens åtagande

Ansvaret för att genomföra OVK-besiktningar vilar på fastighetsägaren eller styrelsen i bostadsrättsföreningen. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att både inledande och uppföljande besiktningar genomförs. Genom att agera proaktivt visar fastighetsägaren sitt engagemang för att upprätthålla höga standarder för inomhusluft och energieffektivitet.

Våra senaste förfrågningar

Ganbaatar bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Vi är en sushi restaurang på resecentrumet I Nässjö vid namnet Suld Sushi Nässjö. Vi utvecklar vår meny lite genom att lägga till friterade rullar, dumplings o.s.v. För att göra det behövs det en liten ventilation som passar vår verksamhet. Vi skulle gärna vilja få…

Eva bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Ventilation i sluss pga över/undertryck och självstängande dörrar (brandskyddsgränds) stängs inte.
Tre slussar från garage till trapphus.
Brf Glasbruket 1
Glasbrukskajen 10, Limhamn

Kicki bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Rensa ventilationstrumma som är igenkorkad av isolering

Hasoon bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Kontrol & Rengöring i vårt radhus.

Veronica bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Vi skulle behöva hjälp med att titta på ett befintligt ventilationssystem i ett hus med radon samt köpa och installera en fläkt. Vi skulle också behöva hjälp med antingern rådgivning hur man hanterar lättbetongväggar alternativt hjälp med ytrenovering av väggar.

Mats bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Hej

Jag skall byta mitt befintliga mekaniska till och frånluftsaggregat med värmeåtervinning som står på kallvind.
Boytan är ca 164 kvm, 1,5 plans radhus med inredningsbar vind ca 40 kvm. Huset har 1 utblås i taket i trappan och 3 st utsug på nedre vån och 2…

Jesper bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Mätning av luftflöde på 1 nyinstallerad frånluftsventil och ev. mindre injustering av ventilen till ett flöde angivet av BRF.
Svar via mejl.

Anders bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation

Hus från -88 med mekaniskt ventilation ,fläkten på taket verkar ha stannat och behöver ses över..
Vill du som företagare ta del av våra förfrågningar?
Anmäl ditt intresse här.