Våra senaste förfrågningar

 • BRF Sunnehus 2 bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation
  Vi behöver upphandla rengöring av ventilationssystem.
  Det är två fastigheter om 18 lägenheter i varje hus.
  vi bedömer att rengöring behöver göras före OVK-besiktning. Husen är byggda 1989.
 • Roger bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation
  Vi bor i en 60 tals villa med självdrag som ventilation men efter att vi bytt värmekälla så behöver vi installera ett annat ventilationssystem.
 • Christer bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation
  Ventilationen har "stoppat" i huset, är alldeles tyst.
 • Magnus bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation
  Hej, vi behöver förbättra vår ventilation i vår villa. Vi har nu kondens på insidan av våra fönster och förmodligen behövs det mer tillluft men kanske även frånluften måste förbättras. Vill ha hjälp med åtgärder för detta bekymmer.
 • Per bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation
  Komplett installationsanläggning med FTX-aggregat till planerad nybyggnation på Eriksberg i Skellefteå.
 • Cornelia bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation
  Kontroll av utluftsventilation i 70-tals villa, 200kvm. Utluftsfläkt låter mycket.
 • Susanne bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation
  Har en villa, byggd 1956. Vill se över ventilationen då vi även håller på och inreder källaren, för att säkerställa ett bra inomhusklimat.
 • Tobias bad om offert för Hus & Fastighet - Ventilation
  Har dålig ventilation i 1 och 1/2-plans villa. Behöver ventiler utsug etc.

Vill du som företagare ta del av våra förfrågningar?

Anmäl ditt intresse här.